Какво ново?

   Програмата вече е написана на C++. Благодарение на това се подобри производителността, а също така и възможност за портване към GNU/Linux и Mac OS.

Галерия

Статус на проекта

Текуща версия: Preview 1
Следваща версия: Preview 2

85%

Добре дошли :: 3D Adventure Dev Kit

 

3d box

   3D Adventure Dev Kit е програма позволяваща Ви да създадете собствена приключенска игра, без да е необходимо да учите сложни езици за програмиране. Нещо повече, идеята е със софтуера да се разпространяват готови ресурси, така че да може да направите първата си игра, без дори да отделяте време за рисунки, обекти, музика и пр.

 

Програмата, ще позволява създаването на 3D приключенски игри, а по-късно може да бъдат разширени възможностите й, така че да може да се създават shooter-и, RPG, MMORPG и др.


Този проект, все още се разработва и няма пълнофункционална версия.

Сваляне   Гледай видео

Copyright © 2006-2009 Violin Iliev
Icons from Tango Desktop Project
Page generated in 0.001sec with 12 queries. Admin Panel