Какво ново?

   Програмата вече е написана на C++. Благодарение на това се подобри производителността, а също така и възможност за портване към GNU/Linux и Mac OS.

Галерия

Едитор на текстури

Статус на проекта

Текуща версия: Preview 1
Следваща версия: Preview 2

85%

СТРАНИЦАТА НЕ Е ЗАВЪРШЕНА

 

 

Copyright © 2006-2009 Violin Iliev
Icons from Tango Desktop Project
Page generated in 0.002sec with 12 queries. Admin Panel