Какво ново?

   Програмата вече е написана на C++. Благодарение на това се подобри производителността, а също така и възможност за портване към GNU/Linux и Mac OS.

Галерия

Едитор на материали

Статус на проекта

Текуща версия: Preview 1
Следваща версия: Preview 2

85%

3D Adventure Dev Kit - Preview

Preview 1 - Основен екран  Инспектор на обекти - Свойства  

3D Adventure Dev Kit

      Система за засичане на грешки  Система за засичане на грешки - разгъната  Едитор на материали  Списък със звуци  Едитор на текстури  Едитор на ландшафти  Едитор на събития  Едитор на предмети  Вода и облаци  Настройки за 3D обект  

Игри

Разнообразни

Лого на 3D Adventure Dev Kit (от Лъчезар Отравов)  
Copyright © 2006-2009 Violin Iliev
Icons from Tango Desktop Project
Page generated in 0.015sec with 16 queries. Admin Panel